Turism în Cordăreni


Unitatea administrativ - teritorială comuna Cordăreni din județul Botoşani
implementează în perioada 30.12.2011 - 29.05.2013 proiectul ”TRADIŢII FOLCLORICE ÎN COMUNA CORDĂRENI, JUDEŢUL BOTOŞANI”, COD SMIS 30015 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, OPERAŢIUNEA – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Organism Intermediar pentru Turism în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului este
Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea elementelor de folclor, de artă populară şi resurselor naturale din comuna Cordăreni în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

Descarcă album foto-turistic Cordareni

Descarcă DVD Cordareni
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene si a Guvernului României.

Toate drepturile rezervate  © Comuna Cordăreni