Prezentare generală

Renumită prin frumuseţea peisajului şi bogăţia patrimoniului cultural naţional acumulat în decursul veacurilor, zona Botoşanilor se recomandă, fără nici o îndoială, ca una dintre cele mai interesante părţi de ţară pentru toţi cei care doresc să cunoască extraordinarele valori existente aici şi care aşteaptă, cu mult interes, să poposească în nord-estul Moldovei, o adevărată placă turnantă a civilizaţiilor stabile sau migratoare.

Comuna Cordăreni este în adevăratul sens al cuvântului o destinaţie turistică, deosebită prin tot ceea ce găzduieşte - numeroase resurse naturale (peisaje, floră, trasee turistice), culturale şi istorice. Zona înglobează pagini de istorie, monumente unice, tradiţii şi obiceiuri străvechi care atestă o permanenţă spirituală şi istorică a locuitorilor acestor meleaguri.

Localizare

Comuna Cordăreni este aşezată în zona subcarpatică de nord a Moldovei, la o altitudine de 247 m. Cel mai înalt punct de pe raza comunei este Dealul Holm cu înălţime de 250 m. Prin Cordăreni trec şi paralelele de 48 grade 10 minute latitudine nordică şi 26 grade 40 minute longitudine estică.

Comuna este aşezată în partea de nord a centrului teritorial al judeţului Botoşani, iar relieful se caracterizeză prin platouri, dealuri şi văi. Satul Cordăreni este aşezat în albia majoră, de o parte şi de alta a pârâului Ibăneasa, iar satul Griviţa este aşezat pe platoul numit "Dealul Iazului lui Păun". La est comuna este străjuită de Dealul Holm, iar principalele ape de pe teritoriul comunei sunt pârâul Ibăneasa şi pârâul Boilor.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene si a Guvernului României.

Toate drepturile rezervate  © Comuna Cordăreni