Prezentare generală

Renumită prin frumuseţea peisajului şi bogăţia patrimoniului cultural naţional acumulat în decursul veacurilor, zona Botoşanilor se recomandă, fără nici o îndoială, ca una dintre cele mai interesante părţi de ţară pentru toţi cei care doresc să cunoască extraordinarele valori existente aici şi care aşteaptă, cu mult interes, să poposească în nord-estul Moldovei, o adevărată placă turnantă a civilizaţiilor stabile sau migratoare.

Comuna Cordăreni este în adevăratul sens al cuvântului o destinaţie turistică, deosebită prin tot ceea ce găzduieşte - numeroase resurse naturale (peisaje, floră, trasee turistice), culturale şi istorice. Zona înglobează pagini de istorie, monumente unice, tradiţii şi obiceiuri străvechi care atestă o permanenţă spirituală şi istorică a locuitorilor acestor meleaguri.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene si a Guvernului României.

Toate drepturile rezervate  © Comuna Cordăreni