Artă populară

Meleagurile botoşănene au fost intens locuite din zorii neoliticului până astăzi de oameni harnici ce au creat şi păstrat valori etnografice deosebite şi distincte de zonele limitrofe în domeniul arhitecturii populare, a portului, ţesăturilor, ceramicii, în recuzita originală folosită în desfăşurarea unor obiceiuri sau îndeletniciri gospodăreşti. Dintre meşteşugurile tradiţionale, în comuna Cordăreni, s-au păstrat ţesutul şi cusutul costumelor populare şi confecţionarea de costume şi măşti pentru capră, urs, căiuţi.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene si a Guvernului României.

Toate drepturile rezervate  © Comuna Cordăreni