Prezentare

Unitatea administrativ - teritorială comuna Cordăreni din județul Botoşani implementează în perioada 30.12.2011 - 29.05.2013 proiectul ”TRADIŢII FOLCLORICE ÎN COMUNA CORDĂRENI, JUDEŢUL BOTOŞANI”, COD SMIS 30015 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, OPERAŢIUNEA – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Organism Intermediar pentru Turism în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni.

Mai multe informatii de interes general, administrativ si cultural vor fi postate pe aceasta pagina pe parcursul desfasurarii proiectului.


Obiective

Obiectivul general al proiectului este Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea elementelor de folclor, de arta populara şi resurselor naturale din comuna Cordăreni în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

Obiectivele specifice constau în:

1.   Stimularea turismului prin promovarea la nivel naţional a patrimoniului cultural si natural din comuna Cordăreni, în scopul creării unei imagini pozitive a Romaniei ca destinaţie turistică

2.   Crearea unei baze de date cu informaţii referitoare la produsele turistice culturale şi naturale din zonă.

3.   Crearea de locuri de muncă permanente şi sezoniere prin creşterea numărului de turişti.

Activităţi

Activităţile principale ale proiectului sunt:

   I.  Promovarea proiectului

  II.  Realizarea unui studiu de marketing

 III.  Promovarea elementelor naturale

       III.1.  Laleaua Pestriţă şi stejarii multiseculari

 IV.  Promovarea elementelor de folclor

       IV.1.  „Fiii satului”

       IV.2.  "Datini şi obiceiuri de iarnă"

 V.  Promovarea elementelor de artă populară

       V.1. Workshop „Şezătorile iernii”

VI.  Realizarea unui album

VII.  Realizarea unui portal de informaţii turism

VIII. Realizare DVD de promovarea resurselor culturale şi naturale

IX.  Participarea la târguri de turism

Sursa de finanţare

Valoarea totală a proiectului este de 908768,00 lei, iar valoarea totală eligibilă este de 732184,00 lei, din care 622356,40 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 95183,92 lei finanţare nerambursabilă de la bugetul naţional şi 14643,68 lei co-finanţarea eligibilă a beneficiarului.

Alte informaţii

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la reprezentantul legal al comunei Cordăreni, primar Constantin V. Dumitraş, la sediul primăriei comunei Cordăreni sau la adresa de email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene si a Guvernului României.

Toate drepturile rezervate  © Comuna Cordăreni