Activităţi

Activităţile principale ale proiectului sunt:

   I.  Promovarea proiectului

  II.  Realizarea unui studiu de marketing

 III.  Promovarea elementelor naturale

       III.1.  Laleaua Pestriţă şi stejarii multiseculari

 IV.  Promovarea elementelor de folclor

       IV.1.  „Fiii satului”

       IV.2.  "Datini şi obiceiuri de iarnă"

 V.  Promovarea elementelor de artă populară

       V.1. Workshop „Şezătorile iernii”

VI.  Realizarea unui album

VII.  Realizarea unui portal de informaţii turism

VIII. Realizare DVD de promovarea resurselor culturale şi naturale

IX.  Participarea la târguri de turism

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene si a Guvernului României.

Toate drepturile rezervate  © Comuna Cordăreni