Obiective

Obiectivul general al proiectului este Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea elementelor de folclor, de arta populara şi resurselor naturale din comuna Cordăreni în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.

Obiectivele specifice constau în:

1.   Stimularea turismului prin promovarea la nivel naţional a patrimoniului cultural si natural din comuna Cordăreni, în scopul creării unei imagini pozitive a Romaniei ca destinaţie turistică

2.   Crearea unei baze de date cu informaţii referitoare la produsele turistice culturale şi naturale din zonă.

3.   Crearea de locuri de muncă permanente şi sezoniere prin creşterea numărului de turişti.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene si a Guvernului României.

Toate drepturile rezervate  © Comuna Cordăreni