Prezentare

Unitatea administrativ - teritorială comuna Cordăreni din județul Botoşani implementează în perioada 30.12.2011 - 29.05.2013 proiectul ”TRADIŢII FOLCLORICE ÎN COMUNA CORDĂRENI, JUDEŢUL BOTOŞANI”, COD SMIS 30015 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, AXA PRIORITARĂ 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, OPERAŢIUNEA – Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice.

Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Organism Intermediar pentru Turism în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Perioada de implementare a proiectului este de 17 luni.

Mai multe informatii de interes general, administrativ si cultural vor fi postate pe aceasta pagina pe parcursul desfasurarii proiectului.


www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene si a Guvernului României.

Toate drepturile rezervate  © Comuna Cordăreni